Senat

Prof. Dr. Rolf Cremer, Präsident     

Franz Gunkel, Vize-Präsident

Peter Endler, Schatzmeister

 

Mathias Alfs                             

Dr. Axel Gossen       

Jonathan Grunwald                 

Klaus-Jürgen Philipp

Peter Profittlich         

Dr. Rolf Schumacher                

Staatssekretär a. D. Manfred Speck

Clemens Stroetmann      

Norbert Weber